Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

tomash
3602 de28
Reposted fromzciach zciach viaKryptonite Kryptonite
tomash
2398 780b 500
Reposted frompanpancerny panpancerny viahothou hothou
tomash
Pamiętam jeden ze swoich pierwszych tekstów. Kibice drużyny piłkarskiej zniszczyli Dworzec Ochota w Warszawie. Czterech chłopaków trafiło do Izby Dziecka. Byłem wtedy bardzo młody, miałem 23 lata, oni mieli po 16. To bardzo niedobry wiek, buntowniczy. Podszedłem ich sposobem, powiedziałem: „koledzy, przyszedłem specjalnie do Was, bo piszę tekst o odwadze. Słuchajcie, zdemolowaliście Dworzec Ochota. No, musicie być bardzo odważni. Jestem od was starszy, ale ja bym nie miał tyle odwagi.” Powiedziałem to nieredaktorskim tonem. To ich tak ujęło, że od razu znaleźli we mnie swojego kolegę i spowiednika zarazem.

Pamiętam, jaką puentę zrobiłem z tego materiału. Spytałem szesnastolatka: „Jakie jest twoje największe marzenie?”, a on: „żeby tak mama spytała, dokąd ja w ogóle jadę: na jaki mecz i jeszcze, żeby spytała, jaki był wynik!” I wszystko wyszło. Nie trzeba było nic wyjaśniać. Chłopcy mieli zerowy kontakt z rodzicami. Jak nie mam puenty, to nie siadam do pisania tekstu. Musi być puenta. Puenta jest jak szczytowanie, jak orgazm. Musi być ona taka, żeby biedny myślał, że są pieniądze, a zmarły, że zmartwychwstanie.
— Mariusz Szczygieł, "Chcę żyć tak, żeby miał mnie kto trzymać za rękę, jak będę umierał", WP.pl, 11.07.16
Reposted from1923 1923 viawojtekj wojtekj
tomash
Reposted fromtfu tfu viawojtekj wojtekj
tomash
0174 920a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawojtekj wojtekj
tomash
Awesome campaign in the uk
Reposted fromfabs3 fabs3 viabananaapple bananaapple
tomash
tomash
tomash
Reposted fromdepobru depobru viatimmoe timmoe
tomash
tomash
4300 2054 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
tomash
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viacorpuscallosum corpuscallosum
tomash
0711 bd43
Reposted frombojesiewody bojesiewody viaKanister Kanister
tomash
2342 6b9b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaLuukka Luukka
tomash
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaLuukka Luukka
tomash
Der goldene Schnitt
Reposted fromdhoop dhoop viaLuukka Luukka
tomash
0130 1d77 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viayanek yanek
tomash
0517 f3ea
tomash
9703 addd 500
tomash
Edward Steed is god
Reposted fromanabee anabee viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl